Daar waar de bouw- en installatietechniek jaren geleden nog een traditioneel business model kende, bestaande uit veel vakmensen, zien wij dat ook hier de mate van automatisering de laatste jaren een vlucht neemt. De markt van de bouw staat al jaren onder druk als het gaat om goed personeel. Vakmensen worden steeds schaarser en de vraag rijst hoe we dit op termijn op gaan lossen. Er zijn in de wereld van bouw- en installatietechniek al vele initiatieven gaande, zoals meer en meer prefab werk of zelfs 3D printing. Met de komst van nieuwe (veelal IT-)oplossingen is het mogelijk om enerzijds op een andere manier te produceren en leveren, en anderzijds de flexibiliteit te behouden om naar klantwens te leveren. Aan de kant van de installatietechniek zien wij dat domotica zijn intrede doet. De traditionele installateur zal ook meer en meer naar IT toe groeien om deze wens vanuit de markt in te kunnen willigen.

Solid Partners - Bouw- en installatietechniek

"Ketenintegratie zorgt ervoor dat foutkosten verminderd kunnen worden en de efficiency verbeterd kan worden.”

Trends bouw- en installatietechniek

De trends in de markt gaan in een snel tempo, maar kan uw IT hierin meebewegen? Hoe flexibel is uw IT om in te spelen op de wensen van uw klant en uw medewerkers?

Solid Partners helpt u graag om uw IT te flexibiliseren en uw organisatie wendbaar te maken en te houden.

Solid Partners MKB