De rol van de overheid zien we steeds meer veranderen. Het gaat hierbij om het vervullen van de rol als verbindende schakel tussen partijen. De overheid zal met minder middelen meer moeten doen. Uiteraard is het zo dat veiligheid van gegevens een primaire rol speelt op dit vlak. Samenwerken is goed, maar hoe zorgt u ervoor dat u dit veilig blijft doen? En hoe zorgt u ervoor dat u uw medewerkers faciliteert op dit vlak, zonder dat dit ten koste gaat van de bescherming van gegevens?

Solid Partners helpt overheidsinstellingen na te denken over ICT-oplossingen en hoe die toegepast kunnen worden om eenvoudig en veilig samen te werken.

Solid Partners - Overheid

Samenwerken is goed, maar hoe zorgt u ervoor dat u dit veilig blijft doen?

Trends bij overheid:

  • Beveiligen van gegevens is van cruciaal belang
  • Samenwerken met partners vormt een belangrijk aspect om kennis te delen
  • Meer doen en effectiever werken met minder geld
  • Hoe wordt u een aantrekkelijke werkgever voor de nieuwe generatie?
Markt overheid