IT Auditing voor iedereen

Digitale transformatie is een proces waar alle organisaties mee te maken hebben of al middenin zitten. Digitalisering is niet zonder gevaar. Hoe meer technologie een organisatie omarmt, hoe kwetsbaarder zij wordt voor cybercriminaliteit. Slechts weinig organisaties beschermen zich hier adequaat tegen. Basale veiligheidsmaatregelen zijn niet op orde, denk hierbij aan het tijdig installeren van updates of tekortkomingen in configuraties. Cybersecurity is wat dat betreft echt geen rocket science. 

Het argument dat beveiliging een kostenpost is, gaat ook niet op. Niet alleen grote organisaties zijn een doelwit van cybercriminelen. IT Auditing van Solid Partners is een efficiënte oplossing waarmee je aantoonbaar in control bent over de basissecuritymaatregelen tegen cyberaanvallen.

Nooit meer zorgen om potentiële bedreigingen van cybercriminelen

Beveiliging is geen rocket science en hoeft absoluut niet prijzig te zijn.

Digitaal kwetsbaar

Een veilige werkplek is onmisbaar in deze tijden. Ben jij bewust waar jouw digitale kwetsbaarheid ligt? Een cyberaanval kan namelijk grote gevolgen hebben. Zowel op het primaire proces dat stilgelegd kan worden (denk hierbij aan Ransomware) als de gevolgschade wanneer het gaat om het gijzelen van data en het afhandig maken van geld (phising mails). Vaak zien wij dat dit voortkomt uit het feit dat het basisprincipe van het up-to-date hebben en het goed inrichten van ICT-systemen hieraan ten grondslag liggen. 
Voorbeelden hiervan zijn Wannacry en Badrabbit. Dit zijn aanvallen die gebruik hebben gemaakt van de kwetsbaarheid van ICT-systemen waar beveiligingsupdates voor beschikbaar waren maar niet goed toegepast werden.

Gebruik van bekende kwetsbaarheden

De ICT-infrastructuur van een organisatie bestaat uit een veelvoud van componenten, zoals servers, databases, laptops, werkstations, routers, Switches en Wireless netwerken. De wijze waarop de systemen worden ingericht en zorg wordt dragen dat alle software tijdig wordt voorzien van beveiligingsupdates en de laatste firmware, bepaalt voor een groot deel het niveau van de cybersecurity binnen een organisatie.

Het is daarom van belang om inzicht te hebben in de juistheid van de instellingen en het feit dat systemen voorzien zijn van security updates. Met dit inzicht is het mogelijk om maatregelen te treffen om te voorkomen dat niet opgeloste kwetsbaarheden een gemakkelijke ingang vormen voor cybercriminelen.

Aantoonbaar in control

Vanuit externe steakholders is er steeds meer awareness als het gaat om het in control zijn van systemen en wat de impact is als IT-systemen niet up-to-date zijn. Met IT Auditing biedt Solid Partners een 100% Nederlandse oplossing, waarmee de fundamentele beveiligingsrisico’s van de ICT-infrastructuur aantoonbaar beheerst zijn.

Richting de accountant (voor de jaarlijkse accountantscontrole) en de verzekeringsmaatschappij sta je sterk. Als organisatie kan je aantonen dat je er alles aan hebt gedaan om de kwetsbaarheden te verminderen. Onze dienst IT Auditing zorgt voor een geautomatiseerd proces voor het periodiek controleren van de systemen in het bedrijfsnetwerk. Het rapporteert afwijkende configuraties, achterlopende security patches van alle software en de aanwezigheid van antivirussoftware. Ook biedt het inzicht in rechten, inrichting en gedrag binnen de Active Directory. Compliance en afwijkingen worden gemeld via een overzichtelijk dashboard en in rapportages.

Wanneer jouw organisatie technische securitymaatregelen heeft vastgelegd, is het eenvoudig mogelijk om te controleren of het interne beleid overeenkomt met de praktijk. Hierdoor is het ook mogelijk om aansluiting te vinden bij uw certificeringen, zoals ISO,  NEN, PCI en BIO.

Eenmalig of periodiek?

Het controleren van de IT-configuratie en IT-systemen is iets wat periodiek gedaan moet worden. Beveiligingslekken blijven komen vanuit softwarepakketten, waarvoor ook weer updates beschikbaar worden gesteld. Ook nieuwe componenten worden toegevoegd in de ICT-infrastructuur, maar gebeurt dit wel op de juiste manier?

Heb jij interesse in een scan om te zien wat IT Auditing voor jouw organisatie kan betekenen en hoe de huidige IT-infrastructuur er voor staat? Neem dan even contact met ons op.

Business cases

Heb je vragen? Neem contact met ons op!

 

Copyright © 2020 - 2021​​​​​​SitemapCookieverklaringPrivacyverklaringAlgemene voorwaarden