Business continuity management (BCM) (bedrijfscontinuïteitsbeheer) is de benaming van het proces dat potentiële bedreigingen voor een organisatie identificeert en bepaalt wat de uitwerking op de "operatie" van de organisatie is als deze bedreigingen daadwerkelijk manifest worden. BCM biedt een kader om tegen deze bedreigingen weerstand te bieden onder andere door in staat te zijn effectief te kunnen reageren.

BCM

Business continuity management bestaat uit een samenhangend stelsel van maatregelen, die zowel preventief, detectief, repressief als correctief werkzaam zijn.

Maatregelen

In preventieve zin hebben maatregelen tot doel te voorkómen dat zich situaties voordoen die de continuïteit van de organisatie kunnen aantasten. En indien een risico manifest is geworden, zorgen detectieve maatregelen ervoor dat zo spoedig mogelijk bekend wordt dát een bedreiging zich voordoet. Om de bedreiging zo snel mogelijk te stoppen en de gevolgschade zo veel mogelijk te beperken treden repressieve maatregelen in werking. Correctieve maatregelen zorgen er vervolgens voor dat de bedrijfsprocessen weer binnen acceptabele periode hersteld kunnen worden.

Samenspel

Laten we helder zijn dat een Business Continuity Plan, niet alleen om ICT gaat. Het is een samenspel van een aantal elementen. Echter zien we dat ICT een steeds belangrijkere rol hierin krijgt. Verder zien we dat bedreigingen voor organisaties (ICT technisch) vroeger nog bestonden uit bijvoorbeeld hardware uitval. Tegenwoordig kijken we steeds meer naar online bedreigingen, zoals cyber aanvallen en bedreigingen zoals Ransomware, waarbij uw data gegijzeld wordt.

Hoe kunnen wij u helpen?

Doordat uw ICT systemen steeds vaker over en nergens staan (het voordeel van Cloud oplossingen), wordt het steeds lastiger om de risico’s in te schatten. Weet u waar uw data staat en wat er aan gedaan is om de beschikbaarheid hiervan te garanderen ? Solid Partners kan u helpen om dit voor u in kaart te brengen en vervolgens eventuele risico’s in kaart te brengen. Denk hierbij aan het feit hoe op dit moment een back-up wordt gemaakt van uw data. Ook als u gebruik maakt van SAAS diensten bij een applicatie leverancier, is het van belang om te weten of er een back-up gemaakt wordt van uw data en wat de normen hiervan zijn. Kortom, hoe vaak wordt er een back-up gemaakt en hoe snel heeft u uw data terug uit de back-up na een calamiteit.

bedrijfs-continuïteit

  Voornaam:

  Achternaam:

  Organisatie:

  E-mailadres:

  Onderwerp:

  Telefoonnummer:

  Opmerkingen: