Het begrip Industrie 4.0 werd voor het eerst op de Hannover Messe van 2011 geïntroduceerd. Onder leiding van een tweetal Duitse organisaties (Bosch en Acatech) werd een werkgroep samengesteld. In oktober 2012 overhandigde deze een aantal aanbevelingen aan de Bondsregering. Op 8 april 2013 bracht dezelfde werkgroep haar eindrapport uit, waarna Industrie 4.0 vorm kreeg. Industrie 4.0 geeft invulling aan de 4e industriele revolutie.

Industrie 1.0               Mechanisatie met stoommachines en waterkracht

Industrie 2.0               Invoering van de lopende band en elektriciteit

Industrie 3.0               Digitalisering; inzet van IT in het productieproces

Industrie 4.0               Computerisering; een productieproces gebaseerd op IT

Computerisering

Het productieproces van industrie 4.0 kenmerkt zich door intelligente, zichzelf aansturende en controlerende netwerken. Deze worden mogelijk door intelligente machines, systemen en apparaten via het '(intern)net' met elkaar te verbinden, i.p.v. alleen elektronisch.

Een voorbeeld:

Een eenvoudig voorbeeld van smart factory is het volgende: Een robotarm draait bij bedrijf X de hele dag schroeven vast. Op zeker moment ontdekt een sensor aan het eind van de lopende band dat de schroeven net iets te los zitten. De sensor stuurt een bericht naar de robotarm. Deze besluit dat het tijd is om zich te laten onderhouden. De robot stuurt een bericht naar bedrijf Y om dit in te plannen, en bestelt bij bedrijf Z vast de onderdelen die bij dit onderhoud vervangen moeten worden. De machines in drie bedrijven zijn in een netwerkstructuur verbonden en werken samen via het Internet der dingen.

De rol van internet

De communicatie over internet (of een bedrijfsnetwerk) speelt een centrale rol in dit voorbeeld. Machines met een zekere intelligentie bestaan al langer. Hetzelfde geldt voor sensoren, en ook de communicatie tussen machines is niets nieuws. Als een sensor een te hoge temperatuur meet dan wordt via kabeltje x klep y opengezet. Als x niet gedetecteerd wordt dan arm naar rechts enzovoort. Het blijft hier echter vooral bij communicatie van commando’s, en de communicatie blijft binnen de fabriek.

De communicatie via internet leidt echter tot de intelligente, zichzelf aansturende en controlerende netwerken. Via internet kunnen makkelijk berichten met heel veel informatie verstuurd worden. Een koffieautomaat zo instellen dat deze na 20,000 kopjes een SMS naar de monteur verstuurt omdat het tijd is voor onderhoud is niet Industrie 4.0. Dezelfde automaat elke dag een bericht naar de centrale koffiecomputer laten sturen over de technische staat van al zijn onderdelen en circuits, en vervolgens deze computer via intelligente algoritmes laten bepalen of en wanneer er onderhoud nodig is, dat is Industrie 4.0. en niet mogelijk zonder internet.

Concreet kunnen we industry 4.0 onderverdelen in 4 grote pijlers:

 • The Internet of Things (and services)
 • Inteligente machines
 • Big Data
 • Analyse

Concreet zien we dus in de maakindustrie dat er een verandering gaande is in het productie proces, wat er voor zorgt dat er steeds meer digitale intelligentie toegepast gaat worden. Dit proces zorgt voor verregaande efficiency verbeteringen, maar ook afhankelijkheid van IT systemen en verbindingen. Wat houdt Industrie 4.0 voor u in en is uw organisatie hier al mee bezig ? Wij helpen u graag u hierop voor te bereiden.

internet-of-things

  Voornaam:

  Achternaam:

  Organisatie:

  E-mailadres:

  Onderwerp:

  Telefoonnummer:

  Opmerkingen: