Onder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) heeft u als organisatie meer verplichtingen bij het verwerken van persoonsgegevens. De AVG legt namelijk meer nadruk op de verantwoordelijkheid van u als organisatie om aan te tonen dat u zich aan de wet houdt. Dit heet de verantwoordingsplicht. De verantwoordingsplicht houdt in dat u met documenten moeten kunnen aantonen dat u de juiste organisatorische en technische maatregelen heeft genomen om aan de AVG te voldoen.

Volgens de wet met AVG

Maar de AVG biedt u als organisatie tegelijkertijd meer instrumenten die u helpen om de wet na te leven. Bijvoorbeeld modelbepalingen voor doorgifte van persoonsgegevens.

Gevolgen van de AVG

Onder de AVG verandert er onder meer het volgende voor organisaties:

 • u hoeft verwerkingen van persoonsgegevens niet meer te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens;
 • u kunt verplicht zijn een Data protection impact assessment(DPIA) uit te voeren;
 • u kunt verplicht zijn een functionaris voor de gegevensbescherming (FG) aan te stellen.

Aangezien veel van uw informatie in digitale vorm beschikbaar is in uw organisatie (binnen IT systemen, uw website / webshop, databases, maar ook binnen bestandsopslag / File services), is het de vraag wie er binnen uw organisatie bij deze data kan, maar ook hoe goed deze data beschermd is voor de buiten wereld.

Bent u bewust?

Het is goed als ondernemer om u bewust te zijn welke gegevens er binnen uw organisatie opgeslagen worden. En sla ook niet meer op dan nodig. De AVG zorgt er voor dat u als ondernemer niet eenmaal een scan doet van de data en de beveiliging hiervan, maar het is een continu proces geworden. Door zaken vast te leggen in een verwerkingsregister zorgt u er voor dat bij u bekend is wat er vastgelegd wordt. De vervolgvraag hierbij is hoe goed de gegevens vervolgens beschermd worden.

Solid Partners helpt u te adviseren hoe u digitaal uw gegevens kunt beschermen.

Internet of Things…

Steeds meer apparaten worden slimmer en gekoppeld met elkaar middels het internet. Maar welke informatie wordt er uitgewisseld via deze IoT apparaten? En hoe zorgt u ervoor dat de uitwisseling van gegevens veilig gebeurd. Veel ondernemers denken bij gegevens nog in traditionele systemen, databases en bestanden. Maar welke informatie komt er nu of in de toekomst op ons af. En hoe zorgt u er voor als ondernemer dat dit op een veilige manier gebeurd en u controle houdt (het loggen van gegevens) op welke informatie er uitgewisseld wordt door apparaten in plaats van mensen?

Kortom, kijk naar de informatie van vandaag, maar verlies niet uit het oog wat er morgen in uw IT omgeving gaat veranderen.

naleving-van-de-regelgeving

  Voornaam:

  Achternaam:

  Organisatie:

  E-mailadres:

  Onderwerp:

  Telefoonnummer:

  Opmerkingen: